REFERENCIE

ORIGINAL 

PREKLAD

K&W MotorSport                                                                               Tychy,

21-01- 2005

Ul. Mikołoska 129

43-100 Tychy

tel. +48 323277874

kom. 606555098

Výskum molekulárneho doplnku určeného do mazacích prostriedkov

PANTHER P-52

Sme profesionálny pretekársky automobilový tím, ktorý sa

zúčastňuje seriálov pretekov na Majstrovstvách Poľska a o Pohár PZM. Od

01.03.2002 počas niekoľkomesačných testov robíme výskum molekulárneho

doplnku určeného do mazacích prostriedkov v prevodovke a motore. Skôr ako

sme začali používať doplnok, po každom preteku bolo potrebné uskutočňovať

generálku prevodovky, lebo súčiastky, ktoré sa trú, ako sú ozubené kolesa

a ložiska, boli veľmi opotrebované. Každá oprava stála v prepočte od 1000 do

2000 €. V roku 2002 sme dostali návrh použitia doplnku spolu s krátkou

technickou charakteristikou aj technológiou použitia. Uprimne priznávame, že

sme pristúpili k testu skepticky, lebo sme už predtým používali rôzne

preparáty nachádzajúce sa na trhu, avšak neúspešne. Prvýkrát sme použili

molekulárny doplnok v prevodovke, v ktorej už bolo potrebné uskutočniť

generálku, teda sme nič neriskovali.

Musíme podčiarknuť, že počas automobilových pretekov sú extrémne

podmienky práce mechanizmov. Keď sme použili molekulárny doplnok,

prevodovka sa účastnila v preteku a nemuseli sme ju opravovať!!!, ba ešte

mohla byť použitá v nasledujúcim preteku (čo sa predtým nikdy nepodarilo).

Uverili sme preto v silu tohto prostriedku, a teda sme sa rozhodli použiť ho aj

v ostatných prevodovkách, no teraz sme dodávali tento doplnok už aj do novej

prevodovky alebo hneď po oprave. Štatistika v našom prípade výzera takto:

1.      Pred použitím doplnku – po všetkých pretekoch, ktoré boli

počas niekoľkých dní, sme museli urobiť opravu každej

prevodovky.

2.      Pri použití doplnku – prevodovka nevyžaduje opravu po

niekoľko pretekov, čiže zlepšenie je o niekoľko sto percent!!!

Samozrejme, máme dokumentáciu pre spotrebu súčiastok, keď

molekulárny doplnok nebol použitý, ako aj keď sme ho už použili (keďže sme

zo začiatku neverili dosiahnutým výsledkom a vykonávali sme technické

prehliadky, aby sme si mohli overiť výsledky doplnku). Testy sme robili

veľakrát a výsledky boli rovnaké. V súčasnej dobe regulérne

používame molekulárny doplnok ako v pretekárských autách, tak aj

v ostatných, v ktorých dotarajšie problémy bolo možné vyriešiť len

generálkou. Výsledky našich testov sú reálne a kto si ich chce pozrieť, lebo ho

zaujal tento doplnok, môžeme mu ich predložiť, príp. s nami konzultovať.

Prípravok ODPORÚČAME, naozaj sa oplatí.

Max Nidermeier

 

Wasentegernbach, 25.03.2004

 

 

Dodatok mazacieho oleja – Panther P 52

 

 

 

Vážení Páni!

 

 

Počas 40 rokov dejín našej firmy mnohí výrobcovia nám navrhovali

rozličné doplnky a zlepšovače pre motorové oleje, ktoré sme testovali v nášich

stacionárnych motoroch. Prevažujúca väčšina týchto výrobkov nespĺňala však

sľuby, ktoré proklamovali výrobcovia. Vo  výsledkoch pokusov s týmito

výrobkami sme vzali na seba veľké výdavky.

 

Zo zrozumiteľnou opatrnosťou a váhaním sme prijali od pánov Doscha

a Stumpfa (firma Natur-Energie- Technik Dosch & Stumpf GbR) do bezplatných

testov výrobky Panther P52. Tento test sme urobili na motore MAN typ

D2542ME v nášej plynovej inštalácií, ktorá produkuje prúd. Zalomený hriadeľ

mal poškodený povrch (jeho povrch nebol lebo bol dostatočne

pokrytý dusíkom), a okrem toho, že sme mazali obvyklým motorovým olejom

vysokej kvality SHDP, stále boli citeľné stopy opotrebovania.

 

Vďaka tomu, že sme v mazacom systéme použili Panther P52 spolu so

štandardným motorovým olejom, spotreba na poškodenom zalomenom

hriadeli bola oveľa menšia, a parametre opotrebovania sa ukázali nižšie jako

nominálne hodnoty.

 

Páni Dosch a Stumpf sľubili, že použitím doplnku Panther P52 sa

predovšetkým zmenší opotrebovanie súčiastok, ktoré sa odvaľujú, čo zreteľne

potvrdil test, ktory sme prakticky vykonali na našich motoroch. Tým spôsobom

Panther P52 sa prejavil ako prvý u nás použitý výrobok, ktorý mal skutočne

sľubené vlastnosti.

 

Plánujeme teda používanie doplnku Panther P52 vo všetkých našich

motoroch a aj ho odporúčame nášim zákazníkom.

 

 

 

S pozdravom

 

 

Max Nidermeier

 

 

Aggregatebau

Zossen, 10.03.2004

 

Použitie Vášho výrobku „Panther P 52“

Naša firma Naturpower sa zaoberá prispôsobením dieselových

motorov na prácu s využitím prírodných rastlinných olejov. Jeden z prvkov

filozofie nášho podniku je neustále dosahovať vyššieho výkonu motora

pri zmenšovaní jeho spotreby.

 

Preto tiež štandardne používame Váš doplnok pre motorové oleje

„Panther P 52“. Tento olej je používaný viac ako päť rokov v našich motoroch,

pritom vo väčšine použití s dodatočným jemným časticovým filtrom. Náše

skúsenosti ukazujú, že tieto motory pracujú lepšie a majú zrejme menšie

opotrebenie pohyblivých častí.

 

Nižšie je uvedený príklad, ktorý prakticky potvrdzuje zmenšujúce

opotrebenie vďaka činnosti „Panther P 52“. Keď došlo k havárii vstrekovacieho

systému nákladného auta SCANIA, demontovali sme jeho motor, lebo sme

chceli vykonať jeho opravu. Tento motor mal najazdené 800. 000 km. Pri

takomto prípade vyššie opotrebenia napr. na bežných povrchoch zalomeného

hriadeľa nie je nič neobvyklé. Predsa však v týchto motoroch nebol zalomený

hriadeľ porušený a v porovnaní s továrenskym stavom nemal prakticky žiadne

stopy opotrebenia.

 

Tento fakt nám potvrdil, že „Panther P 52“ je nezvyčajne účinný

výrobok, ktorý trvale znižuje prirodzené opotrebenie motorov.

 

 

Naďalej budeme použivať „Panther P 52“ v motoroch a aregátoch,

ktoré obsluhujeme. Chceli by sme tiež odporučiť tento výrobok na každý

pohonný systém –  nezávisle od toho, či to je dieselovy motor alebo motor

zážihový, lebo ho je možné používať na všetky druhy motorového oleja.

 

S pozdravom

J. Heindrich

MESTSKÝ  DOPRAVNÝ PODNIK

Mesta Żyviec s.r.o.

34-300 ŻYWIEC, ALEJA WOLNOŚCI 24

 

Żywiec, dňa 30.11.2005

 

STANOVISKO

Dotýka sa testov doplnku PANTHER P-52

Od roku 1998 sa zaoberáme výskumom molekulárneho doplnku PANTHER P 52. Tento

doplnok pre mazacie prostriedky PANTHER P-52 dodávame do motorového oleja aj prevodovky

autobusov a ostatných vozidel, ktoré nám patria. Náš niekoľkoročný výskum jednoznačne ukázal,

že:

 

–           Trvanlivosť motora a prevodovky je dlhšia.

–           Toxickosť výfukových plynov je menšia.

–           Bezporuchový čas práce motora a prevodovky je oveľa dlhší.

 

Urobili sme pokus – z prevodovky, v ktorej bol predtým použitý

doplnok Panther P-52, sme odstránili olej, a  prevodovku sme znova dali

do obvyklej prevádzky. Počas pokusu sme nespozorovali žiadne škodlivé

následky a prevádzka prevádzka prebehla normálne. Keď sme autobusom

najazdili  25 tis. km, prevodovku sme znova naplnili olejom a dali do

prevádzky. Tento pokus, ktorý by sme za iných podmienok nemali možnosť

urobit, dokázal, aké výnimočné vlastnosti má molekulárny doplnok Panther

PANTHER P-52.

 

Vedúci technickej prevádzky

Andrzej Jakubiec

INŠTITUT LETECTVA

 

Aleja Krakowska

110/114

02-256 Warszawa

Tel: 460-011,

460801

Riaditeľ: 460-993

Marketingová

spoločnosť:

Fax/tel.

464-32

Telex: 813-537

 

Naša

značka: 130/BT/94

Patent nr 130/BT-3/94.

Základ: objednávka 1/12/93, zmluva 7/EU/BT/94.

Predmet výskumu: preparát Panther 1 (Slipper Y) firmy „Panther Oil“,

Bielsko Biela, Poľsko.

Vykonal: Podnik Piestových Motorov – Dielňa Pracovných Tekutín.

Na základe výsledkov bádania sme urobili správu nr BT 3.229/94 (s prílohou

správy BT 1.226/94, PZL – Mielec nr 381/SW/94, PZL – Hydral nr 1633).

 

Preparát Panther – 1, keď ho  používame v súlade s určením a návodom na

použitie firmy „Panther Oil“ pre minerálne, prevodovkové, hydralické

a motorové oleje, vyvoláva nasledovné javy:

–      zlepšuje mazacie vlastnosti pôsodiace proti opotrebovaniu a treniu;

–      neovplyvňuje ostatné úžitkové fyzikálno-chemické vlastnosti týchto

olejov, ktoré sú  nárokované v domácich a  zahraničných normách;

–      zlepšuje exploatačné a tribologické parametre spaľovacích piestových

motorov, systémov ako aj súčiastok pohonu a hydraulického riadenia,

mechanických ozubených prevodov a výhodne ovplyvňuje: mechanickú

schopnosť, absorpciu energie, trvalosť a opotrebovanie trecích uzlov,

pracovný tlak, opotrebovanie oleja, zadymenie;

–      v medziach emisie toxických výfukových plynov pre

dieselové motory nevyvoláva prekročenie hodnôt, ktoré vyžaduje

Poľská Norma BN – 84/1374-12 ako aj štandardy podľa ECE R49/88.

 

–      chemickým zložením ako aj počtom preparátov Panther – 1,

odporúčaných pre mazacie a hydraulické oleje, nevyvolávajú

dodatočný nárast ohrozovania životného prostredia;

–           prípravok môžeme používať bez obmedzenia teploty prostredia,

v rôznych podmienkach prevádzky motorov, strojov a iných zariadení.

VÝROK

Preparát Panther – 1 (Slipper Y) firmy „Panther Oil“ môžeme  použivať ako

doplnok pre  mazacie a hydraulické oleje,

 

–       v spaľovacích piestových motoroch,

–       v mechanických ozubených prevodoch, okrem  diferenciálnych

mechanizmov s obmedzeným sklzom – Limited Slip Gear;

–      v hydraulickom systéme, v pohonných systémoch aj v hydraulicky

ovládaných servoriadeniach;

–      vo všetkých iných strojoch a zariadení, v závislosti od konštrukčno –

exploatačných nárokov, okrem trecích mokrých spojok.

 

Zástupca riaditeľa Sekcie vedeckého výskumu

Doc. Dr hab. inž. Kazimierz Szymański