Šetrite na správnom mieste

PRODUKTY PANTHER P52

PRODUKTY PANTHER P52

Nanotechnológia Panther P52 sa používa pre regeneráciu, predĺži životnosť a zvýšiť účinnosť spaľovacích motorov, prevodoviek,
nápravy a hydraulické systémy vo vozidlách. Predĺžiť životnosť systémov zásobovania elektrární vrátane vstrekovacie systémy,
a zníženie spotreby paliva a zníženie emisií toxických látok vo výfukových plynoch.

Kilkukrotnemu predĺžiť životnosť mechanizmov mazaných olejom alebo tukom v priemysle. Zníženie energetickej náročnosti
elektrické, priemyselné mechanizmy, tým, že zvyšuje mechanickú účinnosť v dôsledku k zníženiu koeficientu trenia,
získané nanotechnologické úpravy maziva.

Nanotechnológia Panther P52 sa používa pre regeneráciu, predĺži životnosť a zvýšiť účinnosť spaľovacích motorov, prevodoviek,
nápravy a hydraulické systémy vo vozidlách. Predĺžiť životnosť systémov zásobovania elektrární vrátane vstrekovacie systémy,
a zníženie spotreby paliva a zníženie emisií toxických látok vo výfukových plynoch.

Kilkukrotnemu predĺžiť životnosť mechanizmov mazaných olejom alebo tukom v priemysle. Zníženie energetickej náročnosti
elektrické, priemyselné mechanizmy, tým, že zvyšuje mechanickú účinnosť v dôsledku k zníženiu koeficientu trenia,
získané nanotechnologické úpravy maziva.

2015 Honda NSX - all pictures from Honda

Extrémne zaťaženie [grafenu]

fuel-pump_2x-673d58d9

Zmniejsz zużycie paliwa

gearbox

Regeneracja silnika i skrzyni biegów

TECHNOLOGIA PANTHER

ŽIVOTNOSŤ

Použitie Panther P52 vedie k výraznému (až do 300%) predĺženiu životnosti mechanizmov mazaných olejom, vyvoláva rad javov, od najnižšieho stupňa

koeficientu trenia k regenerácii trecej plochy.

P2 v palive spôsobuje čistenie a mazanie palivového systému vrátane vstrekovacích trysiek.

REGENERÁCIA

Použitie Panther P52 vytvára na trecích plochách mechanizmov trvalú samo budujúcu ochrannú vrstvu, ktorá má vlastnosť neutralizovať prerazenie olejového filmu v podmienkach suchého štartu, alebo dokonca krátkodobých prác bez oleja.

OCHRANA

Použitie Panther P52 zavedený do maziva je neinvazívna nanotechnológia

aktivujúca fenomén (selektívne prenášanie materiálu), čo má za následok

regeneráciu a spevnenie trecieho povrchu

v spaľovacích motoroch alebo iných

mazaných mechanizmov.

To vedie napr. ku vráteniu kompresného tlaku na

nominálne hodnoty,

zníženie spotreby oleja či eliminácií hluku v prevodovkách.

VÝKON

Použitie Panther P52 – záleží

od verzie, beží priamo

alebo nepriamo, prostredníctvom zvyšovania efektivity

a regenerácia jednotlivých systémov,

k zvýšeniu krútiaceho momentu motora.

Zvýši efektivitu a výkon motora.