Šetrite na správnom mieste

2015 Honda NSX - all pictures from Honda

Extrémne zaťaženie [grafen]

fuel-pump_2x-673d58d9

Zníž spotrebu paliva

gearbox

Regenerácia motora a prevodovky

NA STRÁNKE SA MOMENTÁLNE PRACUJE

POUŽITIE PANTHER

Technológia PANTHER GP
Tento pojem sa dotýka pokročilých technológií využívania fenoménu „bezopotrebenia“ a blokovania mechanizmov „vodíkového  opotrebovania“ kovov a ich zlúčenín v priemysle. Technológia Panther GP sa opiera o vzájomné pôsobenie súčiastok heterogénneho systému, ktorý je viazaný s mechanizmom „bezopotrebenia“, čiže je to jav selektívneho prenášania častíc známeho ako Selective Transfer. Tieto javy majú základ v komplikovaných fyzicko-chemických procesoch.

Pôvod technológie GP

Táto technológia vznikla a praktický bola usmernená v r.1989. Jej tvorcom bola firma Panther Ltd, ktorá sa vtedy špecializovala v technike pokročilých procesov mazania trecích povrchov. Táto technológia vznikla vďaka objavu vedeckého zboru s vedúcim prof. D. N. Garkunovom. Tento objav sa týkal fenoménu „bezopotrebenia“ kovov a ich zlúčenín. Technológia Panther GP je vo svete prvý príklad pozitívneho využitia javu trenia, lebo obnovuje spolupracujúce povrchy namiesto ich deštrukcie. Spôsob regenerácie povrchov v princípe nasleduje biologické procesy, ktoré sa nachádzajú v živých organizmoch (lakťový a kolenný kĺb).

V tejto technológii figuruje niekoľkonásobné zvýšenie trvalosti mazaných povrchov v porovnaní s  konvenčnými metódami. Molekuly GP sú elektrostaticky priťahované k poškodeným miestam na trecích povrchoch, prenášajú čiastočky kovu a kompozítu, ktoré vnikajú do  kryštalickej štruktúry kovov a  menia ju. A keď už je povrch obnovený (zrekonštruovaný), tento proces sa automatický zastavuje.

Technológia PANTHER GP sa prejavila ako nenahraditeľná v obsluhe „od hodín cez obrábacie stroje, ale hlavne také mechanizmy ako ložiská turbín v atómovej elektrárni“ a je veľmi významná pre materiálové inžinierstvo na molekulárnej úrovni.

Nanotechnológia Panther P52 sa používa pre regeneráciu, predĺži životnosť a zvýšiť účinnosť spaľovacích motorov, prevodoviek,
nápravy a hydraulické systémy vo vozidlách. Predĺžiť životnosť systémov zásobovania elektrární vrátane vstrekovacie systémy,
a zníženie spotreby paliva a zníženie emisií toxických látok vo výfukových plynoch.

Kilkukrotnemu predĺžiť životnosť mechanizmov mazaných olejom alebo tukom v priemysle. Zníženie energetickej náročnosti
elektrické, priemyselné mechanizmy, tým, že zvyšuje mechanickú účinnosť v dôsledku k zníženiu koeficientu trenia,
získané nanotechnologické úpravy maziva.

TECHNOLOGIA PANTHER

ŽIVOTNOSŤ

Použitie Panther P52 vedie k výraznému (až do 300%) predĺženiu životnosti mechanizmov mazaných olejom, vyvoláva rad javov, od najnižšieho stupňa

koeficientu trenia k regenerácii trecej plochy.

P2 v palive spôsobuje čistenie a mazanie palivového systému vrátane vstrekovacích trysiek.

REGENERÁCIA

Použitie Panther P52 vytvára na trecích plochách mechanizmov trvalú samo budujúcu ochrannú vrstvu, ktorá má vlastnosť neutralizovať prerazenie olejového filmu v podmienkach suchého štartu, alebo dokonca krátkodobých prác bez oleja.

OCHRANA

Použitie Panther P52 zavedený do maziva je neinvazívna nanotechnológia

aktivujúca fenomén (selektívne prenášanie materiálu), čo má za následok

regeneráciu a spevnenie trecieho povrchu

v spaľovacích motoroch alebo iných

mazaných mechanizmov.

To vedie napr. ku vráteniu kompresného tlaku na

nominálne hodnoty,

zníženie spotreby oleja či eliminácií hluku v prevodovkách.

VÝKON

Použitie Panther P52 – záleží

od verzie, beží priamo

alebo nepriamo, prostredníctvom zvyšovania efektivity

a regenerácia jednotlivých systémov,

k zvýšeniu krútiaceho momentu motora.

Zvýši efektivitu a výkon motora.